Scroll Top

En intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets. Maar Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” Johannes 4:31-34 HSV

Jezus Christus onze Heer was zo gepakt door het verheerlijken van Zijn bediening dat Hij het hoger achtte dan Zijn natuurlijke behoeften. Jezus wist dat de tijd begon te dringen en zag ook de wanhopige behoefte van de mens in de wereld op zo’n manier dat Zijn honger gestild werd door het zien van een gewonnen ziel voor het Koninkrijk van God of in een behoefte werd voorzien van iemand in nood.

Daarom zei Hij Jezus tegen ons: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.”

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.” Mattheüs 9:37 HSV

We zijn hier op aarde om te voorzien in de noden van deze vergankelijke wereld. God rekent op ons. Hij rekent niet op de systemen van deze wereld. Hij heeft ons hier geplaatst om een oplossing te zijn voor de wereld in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Het is tijd om uw schoenen aan te trekken en te starten met het verheerlijken van uw bediening door Gods wil voor uw leven te volbrengen in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij ervan dat ik mijn bediening te licht heb genomen. Ik trek mijn schoenen vanaf nu aan wetende dat u mij hier geplaatst heeft als de oplossing naar deze vergankelijke wereld in Jezus Christus machtige Naam. Amen.