Scroll Top

Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: Waarom konden wij hem niet uitdrijven? Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar, Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.” Mattheüs 17:19-21 HSV

Gebed en vasten zal u en uw geloof in God versterken. Het zal u ook helpen om stand te houden tegen elke koppige weerstand die ervoor zorgt dat u aan God twijfelt. Het zal u ook helpen om van uw harde werken van liefde in Jezus Christus te verkwikken.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Jesaja 40:29-31 HSV

Gebed en vasten is heel belangrijk om effectief te zijn in onze bediening.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om gebed vrij te maken in gebed en vasten terwijl ik mijn bediening in Jezus Christus. Amen.