Daarop antwoordde Hij en zei tegen mij: Dit is het woord van de HEERE tot Zerubbabel: Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep: Genade, genade zij hem! Het woord van de HEERE kwam tot mij: De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de HEERE van de legermachten Mij tot u gezonden heeft.” Zachariah 4:6-9 HSV

Er is wordt altijd een tegenaanval van satan gelanceerd om uw opdracht of bediening tegen te werken. Te midden van alle tegenspoed, onthoudt dan altijd Wie het werk door u heen doet en weiger op te geven. Heel goed wetende dat u het niet bent die de vijand tegenwerkt, maar dat hij God Almachtig tegenwerkt. En net zoals Maria de moeder van Jezus niet begreep hoe zij zwanger van Jezus Christus kon raken zonder een man en Jezus Christus op de planeet aarde kon voortbrengen. Zo zal het u geschieden met alles dat u tegenwerkt om uw roeping te verheerlijken of uw wedloop te lopen en deze tot een einde te brengen.

Wat zo krachtig aan Maria was, is dat zij te midden van al haar twijfels en frustraties en verwarring niet wetend hoe het Woord van God voor haar leven tot stand zal komen zonder een man te kennen. Zij zei “Laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord” tegen de engel van de Heer. Lees Lukas 1:26-38 alstublieft. Dus God Almachtig wil dat wij hetzelfde zeggen wanneer wij het ‘hoe’ van God Almachtig niet begrijpen als wij onze bediening verheerlijken.

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.” Lukas 1:37-38

Vandaag verklaar ik aan u dat de Heer God Almachtig die u heeft geroepen en u heeft voort gestuurd om uw roeping te verheerlijken in Christus Jezus, zal afmaken wat Hij in uw leven is begonnen en spoedig Zijn Woord zal laten presteren in uw leven gevolgd door wonderen en tekenen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U dat door de Kracht van de Heilige Geest werkend in mijn leven, ik mijn wedloop tot een einde breng, bij het verheerlijken van mijn bediening in Jezus Christus machtige Naam, Amen.