Scroll Top

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” Markus 16:15 HSV

Wat betekent het evangelie prediken nu echt?

Antwoord:

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, en voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis.” Jesaja 61:1 HSV

Daarom zei apostel Paulus:

En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.” 1 Korinthe 4-5 HSV

Het Evangelie gaat over Jezus Christus en is het betonen van kracht en van de Geest. Dit heeft te maken met God Zelf. Dus God verwacht van ons dat we ons overgeven aan Hem en het Evangelie verkondigen. Want het is Hij die mensen naar Zich toetrekt. En dit heeft te maken met de Heilige Geest Die mensen naar God toetrekt.

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” Johannes 6:44 HSV

Geef uzelf vandaag over in alle dingen die u doet over aan God Almachtig. En vertrouw Hem wanneer u Jezus Christ presenteert aan mensen. Hij (God) zal Zijn Woord bijstaan met de Geest en Kracht.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Laat mijn prediking niet zijn met verleidelijke woorden in wijsheid van mensen, maar betoning van de Geest en van kracht. In Jezus Christus machtige naam. Amen.