Scroll Top

Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden.” Romeinen 11:13-14 HSV

Wij als kinderen van God Almachtig moeten leren om onze bediening te verheerlijken boven alles dat ons weerhoudt het Evangelie van redding te brengen. Wij doen dit door gebed en als kinderen van God moeten wij leren om niet verstrengeld te raken in welk fysiek gevecht dan ook, die de vijand gebruikt om ons te belemmeren om uit te reiken naar de verlorenen.

De apostelen werden ook tegengehouden om het Evangelie te prediken in de Naam van Jezus. Maar zij gaven zichzelf over aan gebed en de Here God Almachtig gaf hen de vrijmoedigheid om door te gaan met het verheerlijken van hun bediening in de Naam van Jezus. En Hij bevestigde Zijn Woord in hun leven ook met wonderen en tekenen. Lees Handelingen 4:1-31 alstublieft.

En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.” Handelingen 4:31 HSV

Het is tijd om elke strijd, die heeft geprobeerd u te verhinderen om uw bediening in Christus te verheerlijken, in het rijk van de geest aan te gaan. Dat is het Hoge Gerechtshof van de Hemel met Jezus als uw Advocaat. God wilt ons doorbraken geven, zodat wij onze roeping is Christus Jezus effectief kunnen uitdragen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Welnu, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus, Amen.

Comments (1)

[…] Magnifying Your Office (part 2) Vandaag Verheerlijk uw bediening (deel… Vandaag […]

Comments are closed.