En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u;  maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.” Lukas 24:49 HSV

Wij moeten ook leren om God te zoeken zodat wij met kracht bekleed worden om Zijn werken te kunnen blijven doen als wij onze bediening verheerlijken. Onthoudt, het is God Almachtig die het werk door ons heen doet, wij doen het zelf niet. Jezus kon Zelf niets doen zonder dat Hij werd bekleed met deze kracht.

Het is de kracht van God over ons leven heen die onze bediening in Christus Jezus uniek maakt. Het is ook de kracht van God in ons leven dat het bewijs levert dat Jezus Christus leeft. En het is de kracht van God in ons leven die de werken des Here uitwerkt, (leest u Lukas 4:18-19 alstublieft).  

Gelooft u niet  dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,  maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.” Johannes 14:10 HSV

We moeten leren om kostbare tijd vrij te maken met onze Heer Jezus Christus om deze kracht te kunnen ervaren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik vraag U om mij met Uw kracht te bekleden wanneer ik tijd met u besteed zodat U mij in staat stelt om mijn bediening te verheerlijken in Christus Jezus, Amen.