Scroll Top

En geef de duivel geen plaats.” Efeziërs 4:27 HSV

De duivel gebruikt altijd onze omstandigheden om Gods integriteit in ons leven aan te vallen. Zijn doel is om ervoor te zorgen dat we God niet zien zoals Hij is en als resultaat probeert hij ervoor te zorgen dat wij God beperken in ons leven.

Maar in deze wedstrijd van het verheerlijken van onze bediening moet u als Jezus Christus handelen en ervoor kiezen om u bezig te houden met de gedachten van Gods plan, doel, ontwerp en objectiviteit voor ons leven.

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. “ Markus 10:45 HSV

Dus we kunnen het niet veroorloven dat ook maar één minuut verloren gaat in ons gedachteleven. We moeten ons niet bezighouden met de leugenachtige gedachten van de duivel.

Jezus is nooit gekomen om Zich op Zichzelf te richten of om gediend te worden, maar Hij kwam om anderen te dienen. Er zal vanzelf afgehandeld worden met de omstandigheden die op ons pad komen in ons leven. We moeten altijd onthouden dat de strijd niet de onze is maar Gods.

Onze taak is om ervoor te zorgen dat onze gedachten in lijn zijn met Zijn plan, doel, ontwerp en objectiviteit voor ons leven in Jezus’ Naam.

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” Romeinen 8:35-39 HSV

Het is tijd te weigeren de duivel plaats te geven in ons leven die zal proberen ons te verhinderen om uit te reiken naar deze vergankelijke wereld.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. I weiger om plaats te geven in mijn leven aan de duivel, die zal proberen mij te verhinderen om mijn bediening in Christus Jezus te verheerlijken, in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] Magnify Your Office (part 16) Vandaag Verheerlijk uw bediening (deel… Vandaag […]

Comments are closed.