Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan buiten en zoeken U om met U te spreken. Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipelen en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder.” Mattheus 12:47-50 HSV

Dit is een zeer krachtige tekst die ons doet begrijpen wie de ware familie van Jezus is. Jezus wees namelijk niet naar zijn aardse familie, Hij wees naar Zijn volgelingen (discipelen) die het Woord horen en in praktijk brengen. 

Maar Hij antwoordde en zei tegen hen:  Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen.” Lukas 8:21 HSV

Want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.” Markus 3:35 HSV

Niet iedereen die naar de kerk gaat zijn Zijn discipelen. Een ware discipel van Jezus Christus volgt Hem niet alleen maar identificeert zich met Hem als zijn familie door te doen wat Jezus zou doen als Hij op dit moment fysiek op aarde aanwezig zou zijn. Sterker nog, een ware broeder van Jezus Christus neemt zijn kruis op en volgt in dezelfde voetstappen als Christus. Dat is een andere manier om te zeggen dat u zich identificeert met de bediening van Jezus Christus.

Wanneer wij onze bediening verheerlijken, dan verheerlijken wij indirect de bediening van het werk van het Kruis van Jezus Christus en Zijn (Jezus Christus) werken toen Hij op aarde was. Ware familie van Jezus Christus zal te allen tijde hun bediening in Christus Jezus verheerlijken.

En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.” Mattheus 10:30 HSV

Het is tijd dat we het masker afzetten en stoppen met doen alsof. Het is tijd om een keuze te maken. De wereld wacht op ons. Het is tijd dat wij onze bediening verheerlijken want Jezus zal spoedig terugkomen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik doe het masker van schijn af en kies ervoor op trouw te zijn aan de taak van de Grote opdracht in Jezus Christus machtige Naam, Amen.