Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf,  over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis;  daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” Mattheus 25:21-30 HSV

Gebruik uw talent voor de uitbreiding van het Koninkrijk. Uw talent is de gave die God u heeft gegeven om Zijn plan en doel voor uw leven te vervullen. Wij kunnen alleen toenemen in onze gave door gebruik te maken van hetgeen wij nu hebben.

Vele zullen in de hel eindigen omdat zij hun bediening niet hebben verheerlijkt. Als u zich nog afvraagt wat uw bediening is, we hebben allemaal de bediening van verzoening van onze Heer Jezus Christus ontvangen en Hij noemde ons Zijn gezanten. Hij gaf ons een gave op basis van Zijn goede doel, plan, ontwerp en doelstelling voor ons leven.

En dit alles is uit God,  Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.” 2 Korinthiërs 5:18-20 HSV

Gebruik uw gave om het evangelie te preken en hen, die Jezus Christus nog niet kennen of nooit van Hem hebben gehoord, te helpen het Koninkrijk van God binnen te komen.

Niemand wil een nutteloze dienstknecht genoemd worden, of überhaupt worden geïdentificeerd met zo’n naam. De nutteloze dienstknecht eindigt in de hel omdat hij zijn taak niet heeft uitgevoerd.

Het is tijd voor ons allemaal om “te gaan” en het evangelie Jezus Christus onze Heer te preken. Wij zijn allemaal uitverkoren door onze Heer Jezus Christus voor dit doel. Laten we allen trouw blijven aan deze taak in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om trouw te blijven aan de taak om te evangeliseren en getuigen tegen anderen, in Jezus Christus machtige Naam, Amen.