Hebt u iemand gezien die vaardig is in zijn werk? Hij zal ten dienste van koningen gesteld worden, maar ten dienste van onaanzienlijke lieden zal hij niet gesteld worden.” Spreuken 22:29 HSV

God wilt u verder brengen dan u zich kunt voorstellen met uw opdracht. Wanneer u begint met het verheerlijken van uw bediening in Christus Jezus zal u ten dienste gesteld worden van koningen en niet van mensen met weinig aanzien.

Gods genade is voldoende voor een ieder van ons. Het is Zijn (Gods) taak om u de genade te geven om uw wedstrijd te rennen en het tot een goed eind te brengen.

Ook zullen we merken dat een ieder om ons heen die doelloos met zijn tijd omgaat, automatisch uit ons leven zal verdwijnen. Niet omdat we hen dat gevraagd hebben, maar omdat we geen ontmoetingsplek hebben. Dat bedoelde de Bijbel met dat u niet voor onaanzienlijke lieden gesteld zult worden.

Diegene die gepromoveerd worden in Gods Koninkrijk en ook toevertrouwd worden met meer verantwoordelijkheden zijn de ijverigen. Het is frappant dat velen naar posities in denominaties zoeken, maar niet toegewijd zijn aan hun taak. 

Nu was de man Jerobeam een harde werker. Toen Salomo zag hoe deze jongeman het werk verrichtte, stelde hij hem aan over de hele lichting werklieden van het huis van Jozef.” 1 Koningen 11:28 HSV

Het is tijd om uw bediening te verheerlijken, want God Almachtig wil u naar uw volgende niveau brengen in Jezus Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik duw voorwaarts naar het doel om de prijs te winnen waartoe God ons roept in Christus Jezus. In Jezus Christus machtig Naam. Amen