Luiheid doet in diepe slaap vallen, een bedrieglijke persoon zal hongerlijden.” Spreuken 19:15 HSV

Wanneer u niet uw bediening verheerlijkt of niet in de dingen van De Vader bent, zal de geest van diepe slaap over u heersen.

Eén van de manieren waarop u weet dat u onder de invloed van deze geest bent is simpel. Namelijk wanneer de voorschriften van mensen voorgaat aan het Woord van God voor ons leven en wanneer uw eigen plannen of agenda meer prioriteit heeft dan Gods Woord voor ons leven. Dat is de reden waarom sommigen in de kerk mensen dienen in plaats van God te dienen. Alles wat zij doen zijn rituelen. Ze doen dingen om gezien te worden door mensen of ze doen het omdat iemand het hen verteld heeft te doen.

Deze groep mensen naderen tot God met hun mond, maar hun hart is heel ver weg van God. Het leven gaat bij hen altijd om wat zij kunnen krijgen, maar niet om wat zij kunnen bieden of geven om iemand anders te helpen.

God Almachtig roept ons allen terug om te bekeren. Want de wereld heeft ons nodig. Als we onze plaats niet innemen door onze bediening in Christus Jezus te verheerlijken, zullen velen sterven en naar de hel gaan.

Want de HEERE heeft over u uitgegoten een geest van diepe slaap. Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; en uw hoofden, de zieners, heeft Hij omhuld. Daarom is voor u het visioen van dit alles geworden als de woorden van een verzegeld boek. Men geeft het aan iemand die lezen kan en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Dat kan ik niet, het is verzegeld. Of men geeft het aan iemand die niet lezen kan, en zegt: Lees dit eens! Maar hij zegt: Ik kan niet lezen. De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is,” Jesaja 29:10-13 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Verlos mij van de geest van diepe slaap. Dat ik een effectief gereedschap in Uw handen mag zijn in Jezus Christus machtige Naam. Amen.