Scroll Top

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. “ 2 Korinthe 1:20 HSV

De beloften van God voor ons leven zijn al volbracht in Christus. God is niet afhankelijk van ons eigen kunnen om ervoor te zorgen dat de belofte manifesteert, maar Hij is afhankelijk van Zichzelf. God Almachtig heeft ons niet geroepen om de beloften na te jagen, maar Hij heeft ons geroepen om relatie na te jagen, want Zijn beloften voor ons leven manifesteren automatisch wanneer we de relatie met God Almachtig nastreven.

opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.” Hebreeën 6:12 HSV

Daarom volgen de beloften van God de relatie en niet omgekeerd. Dat is hoe we soms bijbelteksten kunnen citeren en uiteindelijk geen manifestatie ervan zien omdat we weigeren om onze relatie met God Almachtig te vergroten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om Uw relatie met mij meer te vergroten dan Uw beloften aan mij in Jezus Christus machtige naam. Amen.