Scroll Top

Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem verschenen was.” Genesis 12:7 HSV

We zagen Abraham een altaar bouwen om innig te zijn met God. Welnu, Abraham was een ondernemer en had vele werknemers, maar hij stond nooit toe dat zijn onderneming tussen Zijn relatie met God kwam.

En Abram was zeer rijk, aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het Zuiderland tot aan Bethel,  naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had; en Abram riep daar de  Naam van de HEERE aan. [Gal 3:6-9]” Genesis 13:2-4 HSV

Abraham weigerde om zijn rijkdom meer te verhogen dan de Schepper die hem de rijkdom had geschonken. Hedendaags zien we dat veel mensen te druk bezig zijn met dingen te doen voor God, of met hun seculiere baan en ondernemingen, en besteden ze weinig of geen tijd aan bidden en het bestuderen van het woord. Zij verhogen de dingen die zij doen meer dan de God die hun het vermogen geeft om door te gaan en deze dingen te doen. Dit behoort niet zo te zijn. God roept ons terug naar de plaats van relatie, waar Hij is gestart met ons. God roept ons terug naar de plaats van onze eerste liefde voor Hem.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij ervan dat ik geen tijd voor U heb gemaakt. Help mij door Uw Geest om Uw relatie met mij te verhogen boven alle andere dingen in mijn leven in Jezus Christus machtige naam. Amen.