Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken.” Johannes 4:7 HSV

Deze dame kwam naar de bron omdat ze dorst had. Het valt u misschien op dat ze niet op zoek ging naar eten, maar ze ging op zoek naar water. Dit reflecteert onze relatie met God. Zoals het water bij de bron was om de dorst te lessen van het lichaam van deze dame, zo is Jezus dit voor onze geest, zolang we maar verlangen naar Jezus Christus.

Een andere waarheid is: Ze had water nodig en ze kreeg wat ze wou om haar dorst te lessen door naar de plek te komen waar ze water kon vinden.

Eén van de redenen waarom er veel Christenen zijn die van maandag tot zondag naar de kerk gaan en nog steeds lauwwarm zijn, is omdat de Bijbel niet zegt dat diegene die naar de kerk gaan of een conferentie bijwonen, vervuld of verzadigd zullen zijn of dat hun dorst gelest zal worden. Maar de Bijbel zegt het volgende:

Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. [Jes. 55:1,2.]” Mattheüs 5:6 HSV

Dit is hoe onze relatie met God Almachtig ons zal verzadigen. Ja, we moeten de kerkdiensten bijwonen of naar conferenties gaan, maar we moeten dorsten en hongeren naar God en er echt naar verlangen om met Hem samen te zijn, ondanks ons druk schema. Dat is hoe onze relatie met God Almachtig door Jezus Christus door de innerlijke werking van de Heilige Geest ons echt voldoening zal geven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Les de dorst van mijn dorstige ziel terwijl naar U verlang in mijn relatie met U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.