Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.” 1 Johannes 3:20 SV

Meestal vinden we het moeilijk om anderen te vergeven, omdat wij onszelf niet hebben vergeven voor het probleem dat we hebben veroorzaakt, ons onvermogen om een probleem vroegtijdig te voorkomen of omdat we zo stom zijn geweest om hetgeen dat ons is overkomen toe te laten.

God Almachtig wilt niet dat wij vast komen te zitten in onze fouten of het kwaad dat ons is overkomen, ongeacht wie daar verantwoordelijk voor is. Misschien bent u dat zelf of het is de andere partij.

Daarom hebben wij de Heilige Geest die ons niet veroordeelt maar er is om ons te helpen om verder te gaan. Ongeacht het kwaad dat wij gedaan hebben of het onrecht dat ons is aangedaan.

De meeste mensen hebben zelfmoord gepleegd. Sommige zijn erg ziek. Weer anderen zijn verbitterd omdat zij zichzelf niet kunnen vergeven. Vergeving begint bij onszelf voordat het bij anderen kan komen. De manier waarop we onszelf behandelen zegt hoe wij anderen behandelen.

Om te leren anderen te vergeven, moeten we eerst leren om onszelf te vergeven.

Judas Iscariot pleegde zelfmoord omdat hij zichzelf niet kon vergeven voor wat hij Jezus Christus onze Heer had aangedaan. Ondanks dat Jezus Christus zelfs voor hem bad voordat Hij (Jezus) stierf aan het Kruis.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.” Lukas 23:34 SV

Hij kon geen goddelijke vergeving accepteren voor zichzelf en zijn fout loslaten. Dus pleegde hij uiteindelijk zelfmoord.

Het is de hoogste tijd om uzelf te vergeven en niet toe te laten dat hetgeen met u is gebeurd u vernietigt. Ga verder. Laat los. Vanaf de dag dat u God zei dat het u speet, heeft Hij u gehoord. Het is voorbij. Laat het los in Jezus Christus’ machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bekeer mij van mijn zonde dat ik mezelf niet vergeven heb voor het probleem dat ik heb veroorzaakt of het probleem dat anderen voor mij hebben veroorzaakt. Ik verwerp de bitterheid en haat in mijzelf, en ik zet de Liefde van God vrij in mij om te heersen en domineren nu en voor altijd in Jezus Christus machtige Naam. Amen.