Scroll Top

Wie kent nou geen verandering? Hoe dan ook, een ieder krijgt met verandering te maken. Of u het nou leuk of niet… verandering hoort nou eenmaal bij het leven. Verandering mag dan wel onvermijdelijk zijn maar om te zeggen dat het makkelijk is?

Ik betrap mezelf er altijd op dat ik enthousiast ben met de aankondiging van iets nieuws! De gloria stemming slaat gauw om als ik kijk naar de vele obstakels die ik denk te moeten overwinnen. De moed zakt in mijn schoenen. “Laat ook maar… het hoeft niet meer!”
Met zo’n benadering gaat het natuurlijk nooit lukken maar dit was wel mijn zienswijze voor vele jaren lang! Ik kon heel gefrustreerd raken omdat ik dingen in eigen kracht probeerde. En elke keer was mijn idee van mijn best doen “een tandje erbij” of “niet zeuren, slikken en doorgaan”. Dit is voor vele Christenen helaas normaal maar God wilt niet dat we nog langer gebukt gaan onder dit juk van eigen werken!
Denk erom: als je iemand altijd gehoorzaamt, ben je eigenlijk zijn slaaf. Als je het kwaad altijd gehoorzaamt, ben je dus een slaaf van het kwaad. En het kwaad brengt je altijd de dood. Maar als je God gehoorzaamt, ben je een slaaf van de gehoorzaamheid [ aan God ] . Dan spreekt God je vrij van schuld en geeft Hij je leven. Vroeger waren jullie [ onvrijwillig ] slaven van het kwaad. Maar prijs God: nú willen jullie graag [ en vrijwillig ] gehoorzaam zijn aan de dingen die we jullie hebben geleerd [ over Christus ] . Jullie zijn bevrijd van de slavernij van het kwaad. Jullie zijn in dienst gekomen van [ een nieuwe meester: ] de wil van God.”
Romeinen 6:16‭-‬18 BB
Verandering zal er altijd zijn maar de manier hoe u ermee omgaat is aan u! Waar kiest u voor? Uw gevoelens of de gedachten die door u heen gaan? Of kiest u ervoor wat Het Woord van God over u zegt?
U bent namelijk zelf ook veranderd! U bent niet meer die oude mens want u bent geestelijk herboren! God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, die onze vrijheid kocht met zijn bloed en daardoor ontvingen wij vergeving voor al onze zonden (Colossenzen 1:13-14 HTB).
God is de Enige die niet veranderd in alles waar wij doorheen gaan! Halleluja! Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde (Hebreeën 13:8 HTB). Wat een enorme opluchting! Jezus is onze stabiele factor!?
Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn.” Romeinen 8:14‭-‬16 HTB
We zijn dus geen slaven meer van ons verleden, emoties of gedachten! U bent geen slachtoffer van de situatie! Nee! U bent meer dan een overwinnaar ? (Romeinen 8:37 NBG51)! Neem uw plek in vandaag en bestraf ALLES in uw leven dat niet van God is in Jezus Naam! U hoeft het niet langer meer te pikken! U bent veranderd om dingen te veranderen! Prijs Jezusss  ?
Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.” Lucas 10:19 HTB
De situatie kan u veranderen of u kunt de situatie veranderen… de keuze is aan u❗❗❗