Scroll Top

Gehoorzaamheid zit niet in het lang nadenken over de woorden die tot u worden gesproken door God. Gehoorzaamheid zit juist in het opvolgen van Zijn instructies. Waarom denken we altijd dat we iets perfect voor God moeten doen?

Perfectie is God! En wij worden juist volmaakt door te luisteren naar wat Hij zegt. Maar de vraag is hoe luisteren wij? Als wij Gods Woord interpreteren met ons natuurlijk verstand dan zal dit alleen maar naar frustratie leiden… geestelijke zaken zijn geen natuurlijke zaken.

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” Johannes 6:63 HSV

God spreekt tot uw geest. De Heilige Geest woont in uw herboren geest die u heeft ontvangen toen u uw leven aan Jezus heeft over gegeven met heel uw hart. God zal niet spreken tot uw emoties of uw verstand! God is namelijk geen gevoel, maar Hij is Geest!

Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.” 1 Korintiërs 2:13-14 NBV

Stel niet langer Het Woord van God uit want uitgestelde gehoorzaamheid = ongehoorzaamheid. Gods instructies druisen dwars in tegen uw menselijk verstand! Weet u waarom? God wilt dat u Hem leert kennen en Hem vertrouwt. Gaat u ook voor een nieuwe ervaring met Hem?

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” Romeinen 10:17 HSV