Heeft God ooit tot u gesproken en u vindt dat het te lang duurt? Denkt u dat God u is vergeten of dat Hij een fout maakte toen Hij over u leven sprak? Als u als Christen alleen uitgaat van wat u ziet met uw natuurlijke ogen dan kunt u al heel snel ontmoedigd raken. Geef niet op in de Naam van Jezus! Geestelijke dingen zijn  geen natuurlijke dingen! Wees niet bewogen door wat u ziet maar houdt vast aan Het Woord van God totdat u de manifestatie ervan ziet!

“God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?” Numeri 23:19 NBG51
Als God tegen u heeft gesproken dan is het ook zo! God zal altijd spreken in lijn met Zijn Woord want God en Zijn Woord zijn Hetzelfde (Johannes 1:1). Het is u taak om te onderscheiden of waaraan u vast houdt ook werkelijk Gods Woord is! Dus toets ook of het niet een valse hoop is maar waarlijk Zijn Woord!
Doof [ het vuur van ] de Heilige Geest [ in jullie binnenste ] niet uit. Schuif profetieën niet aan de kant. Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was.” 1 Tessalonicenzen 5:19‭-‬21 BB
De meeste van ons hebben ooit een GE-WEL-DIGE profetie gehad over hun leven maar wat doen ze ermee? Voor sommige is het meer een fijne herinnering dan dat ze er echt actief mee bezig zijn! Maar De Bijbel zegt:
alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.” Jesaja 55:11 NBG51
God maakt een belofte aan u door Zijn Woord maar dit gebeurt niet automatisch! U moet er iets mee doen! U heeft ook een rol hierin te spelen. U kunt niet nu in de relax mode gaan! Nee! U moet juist met Het Woord van God aan de slag! Timoteüs werd aangevuurd om met Gods gesproken Woord geestelijk in oorlogvoering te gaan:
Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timoteüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden.
1 Timoteüs 1:18‭-‬19 NBG51
Niets in dit leven gaat zonder een gevecht! Het leven is nou eenmaal niet eerlijk. Wilt u een verandering zien? Dan moet u moet u ervoor vechten met Gods Woord dat u is beloofd in de Naam van Jezus! Vecht waar u recht op hebt!✊