Toen ging de satan weg van het aangezicht van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel.  En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat.  Toen zei zijn vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf.  Maar hij zei tegen haar: Je spreekt zoals één van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.” Job 2:7‭-‬10 HSV‬‬
De duivel gebruikt onze uitdagingen om ervoor te zorgen dat we aan Gods integriteit twijfelen of God beschuldigen. De duivel kwam om te stelen, te doden en te vernietigen. Het is satans wil om alles eraan te doen dat families niet genieten of deelnemen aan het verlossingsplan dat God voor een ieder beschikbaar heeft gesteld door Zijn Zoon Jezus.
En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” 2 Timotheüs 3:12 HSV
De moeilijkheden en uitdagingen waar wij doorheen gaan als een familie komt regelrecht van de duivel vandaan.
Jobs vrouw beschuldigde God voor de oorzaak van hun probleem niet wetende dat de duivel verantwoordelijk ervoor was. Ik kan me voorstellen hoe teleurgesteld zij was en de ruzies die zij had met haar man omdat hij God bleef vertrouwen voor uitredding.
Roep God vandaag aan ten behoeve van uw familie!
Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.” Psalm 91:15 HSV
Gebruik vandaag uw God gegeven autoriteit over het werk van satan in uw familie wetende dat zijn aanval tegen uw familie illegaal is.
Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.” Lukas 10:19 HSV
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de geesten die verantwoordelijk zijn voor mijn familie omstandigheden en zet vrij de glorie van God in Zijn Volheid in elk gebied van mijn familie in Jezus Naam. Amen