God is altijd op zoek naar iemand die Hem wil vertrouwen voor het onmogelijke. De beste tijd om geloof te hebben in God voor wat dan ook is wanneer u een nood heeft. Misschien komt u uit een familie met huwelijksproblemen, een familie waar iedereen lijdt aan een bepaalde ziekte of waar ze allemaal criminelen worden. Het kan uw kind zijn die zo ziek is dat de artsen het kind hebben opgegeven. En vanwege dit bent u niet zeker hoe God uw noden zal ledigen van uw familie om wederom geboren te worden of dat hun situatie omkeert.
En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond.  En Hij vroeg aan zijn vader: Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan.  En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen; maar als U iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons.  En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.  En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.” Markus 9:20‭-‬24 HSV
In de bovenstaande tekst lezen we over de vader wiens zoon kampt met epileptische aanvallen. Hij weet zich geen raad. Zijn enige hoop was Jezus ondanks dat hij zelf aan ongeloof leed. De kern van het verhaal: God is altijd gewillig familiezaken om te keren als we alleen kunnen geloven.
De vader van de jongen zei als antwoord tot Jezus: “Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp”. Dit laat ons weten dat het probleem niet bij God ligt maar ons onvermogen Hem te vertrouwen voor het onmogelijke om situaties om te keren. Jezus reageerde erop door de geest van de jongen gelijk eruit te werpen en hij was compleet genezen.
En toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zei tegen hem: Geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt , Ik beveel u: ga uit hem weg en kom niet meer in hem terug !  En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg; en de jongen werd als een dode, zodat velen zeiden dat hij gestorven was.  En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op.” Markus 9:25‭-‬27 HSV
Vertrouw vandaag uw familiezaken toe aan Jezus en Hij zal het omkeren. Geef niet op en blijf de strijd doordrukken in gebed.
We moeten leren dat met welke situaties onze families ook te kampen heeft, God bij machte is om het te veranderen.
Laten we samen bidden:
Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Ik vertrouw U voor de bevrijding en herstel van (noem de naam van de persoon of familie situatie). En in de Naam van Jezus bind ik de demoon die verantwoordelijk is voor mijn familie omstandigheden en roep Gods herstellende en bevrijdende kracht aan. Ik zet vrij de geest van redding. Dank U Vader voor beantwoorde gebeden in Jezus Naam. Amen