Scroll Top

Ik kan mij nog herinneren dat toen mijn waarnemende voorganger met mij bad en onder de leiding van Gods Geest uitsprak dat ik mijn man zou ontmoeten binnen 48 uur dat ik niet meer kon slapen! Mijn ogen konden de slaap niet meer bevatten! Ik was in volle verwachting want niet een mens had gesproken maar God!

Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.” Psalmen 25:3 NBG51
Iedereen kan een verwachting hebben en daarom voor iets hopen maar zolang de verwachting niet op Gods Woord is gevestigd zal het slechts een valse hoop blijven. God is niet van de valse hoop want wat Hij zegt doet Hij ook! En toch zijn er helaas veel Christenen die hiermee kampen!
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.” Spreuken 13:12 NBG51
Langgerekt hopen is schadelijk voor uw geest, het heeft effect op uw ziel en het maakt uw lichaam ziek! Daarom is het belangrijk dat uw verlangens in lijn zijn met Gods Woord! Geloof begint waar de wil van God bekend is.
verlustig u in de Here ; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.” Psalmen 37:4 NBG51
De meeste Christenen citeren deze Bijbeltekst om hun verlangens te rechtvaardigen. God zou ze geven wat zij maar willen maar zo werkt het niet! Het eerste gedeelte zegt: “Verlustigt u in de Here”. Met andere woorden laat Gods Wil uw wil worden en dan zal u zien dat alles Wie God is en alles wat Hij voor u heeft, zal manifesteren in uw leven.
zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur.” Jesaja 55:11 HTB
Waar zijn de vruchten van uw verlangens? Want Gods Woord levert ALTIJD vrucht op! God wilt bijvoorbeeld dat u trouwt want Hij zegt in Zijn Woord dat het niet goed is voor een mens om alleen te zijn (Genesis 2:18). Maar u kunt niet verlangen en bidden voor één specifiek persoon! Waarom niet? Omdat die persoon zijn of haar eigen wil heeft! En God zal niemand manipuleren om met u te trouwen want Hij is de God van Liefde. Daarnaast behoort die persoon ook in Christus te zijn want God zegt in Zijn Woord dat we geen span moeten vormen met ongelovigen (2 Corinthiërs 6:14). Wanneer u iets verlangt waar mensen in betrokken zijn dan moet er overeenstemming zijn.
Verlangt u naar dingen dan moet u er zeker van zijn dan God erin zit. U verlangt bijvoorbeeld naar een auto. Is dit een nood? God zegt namelijk dat Hij in al uw nood wilt voorzien (Filippenzen 4:19). Echter wat voor zin heeft het om u een Jaguar te geven als u niet financieel capabel bent om de verzekering, wegenbelasting en onderhoud ervan te betalen? Alles is geoorloofd maar niet alles is nuttig (1 Corinthiërs 10:23)! Alles wat God doet heeft namelijk ook een doel!
Het is goed om door uw verlanglijst te gaan vandaag! Is dit wel wat God voor u wilt? Gods Woord voedt uw geest, verandert uw ziel en geneest uw lichaam! Houd u dus vast aan Gods Woord of valse hoop?