Scroll Top

Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif.” Jakobus 3:8 HSV

De Bijbel zegt dat geen mens de tong kan temmen. Dat betekent dat het onmogelijk is om onze tong te beheersen vanuit ons eigen kunnen. Want dezelfde tong die we gebruiken om mensen te zegenen, dezelfde tong gebruiken we om te vervloeken.

God Almachtig heeft voor alle dingen die Hij heeft geschapen een oplossing.

Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.” Lukas 18:27 HSV

Wanneer we bidden in tongen is onze tong onder gezag. Het komt onder de invloed van de Heilige Geest en we zijn zeker en vol vertrouwen dat hetgeen we hebben gezegd zuiver is en in perfecte harmonie met Gods wil voor ons leven.

In de bovenkamer ervaring die de apostelen van Jezus Christus en anderen van Zijn discipelen hadden zegt de Bijbel dat ze tongen van vuur ontvingen.

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 HSV

Als we bovenstaande tekst aandachtig lezen, kwamen die tongen van vuur om hen te zuiveren en ook om hun toespraak op de juiste koers te stellen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar in Jezus Naam dat mijn tong onder controle komt van de Heilige Geest terwijl ik het bidden in de geest in de praktijk breng in Jezus Christus machtige Naam, amen.

Comments (1)

[…] Praying in the Spirit will help… Vandaag Bidden in de Geest zal u helpen… Vandaag […]

Comments are closed.