Scroll Top

Ga dan heen, onderwijs al de volken hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” Mattheus 28:19-20 HSV

Het Woord van God laat ons weten dat Jezus Christus met ons al de dagen in alles wat we doen. De meeste tijd denken we dat we alleen zijn wanneer we Gods werk doen. NEE, Hij is overal waar u naartoe gaat met u ons om ons te leren zijn opdracht uit te dragen.

De Bijbel zegt: Christus onder u, de hoop van alle heerlijkheid.

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop van de heerlijkheid.” Kolossenzen 1:27 HSV

De vraag is hoe is Jezus in ons? Hij is in ons de persoon van de Heilige Geest.

Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!” Galaten 4:6 HSV

Daarom moeten we luisteren naar de Heilige Geest en Hem eren wanneer we het Evangelie prediken. Jezus Christus in de persoon van de Heilige Geest is de grotere in ons.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.” 1 Johannes 4:4 HSV

Dus wanneer we het Evangelie brengen naar mensen is het noodzakelijk dat we de Geest van de Zoon van God met ons en in ons hebben om de mensen in de wereld te overtuigen van hun zonden en ervoor te zorgen dat zij zich overgeven.

Namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” Johannes 14:17 HSV

Maar ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:” Johannes 16:7-8 HSV

Dus ga er altijd in vrijmoedigheid op uit, wetende dat u nooit alleen bent, want de Grotere die in u woont is altijd met u. Dit is geen gevoel, dit iets van zeker weten.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u mij eraan herinnert dat ik niet alleen ben en dat U mij ook laat weten dat U in mij het werk van prediking door mij heen doet, in Jezus Christus machtige naam, Amen.

Comments (1)

[…] You Are Never Alone. Vandaag U bent nooit alleen Vandaag […]

Comments are closed.