want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4

Breng uw geloof in praktijk door te spreken tegen alles wat tegenstrijdig is met Gods Woord. Wetende dat wij meer dan overwinnaars zijn in Christus Jezus.

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” Romeinen 8:37-39