Beseft u wel hoe ongelooflijk kostbaar u bent? God acht het u namelijk heel hoog! In onze wandel met God vergeten we dit vaak. We nemen klakkeloos aan wat mensen van ons vinden zonder hun woorden eerst tegen het licht te houden van Gods Woord.

Want Ik, de Here , ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven.” Jesaja 43:3‭-‬4 NBG51

God heeft u zelfs prachtig gemaakt. Want alles waar God Zijn tijd aan besteedt, is bijzonder. Alles aan u getuigt daarvan (Psalm 139:14). God heeft u tegen de allerhoogste prijs gekocht (1 Korinthiërs 6:20)! Hij heeft Zijn eigen Zoon Jezus Christus niet gespaard zodat Hij u uw vrijheid kon geven!

U bent een kroonjuweel die schittert…” Zacharia 9:16 NGB51

Dus wie zijn mensen om te definiëren wie u bent? Is het omdat u geen diploma heeft of de juiste baan dat u nu een bepaalde status wilt verwerven in de maatschappij? Laten we ophouden onszelf te meten aan wereldse standaarden! Gevoelens van minderwaardigheid mogen zeker niet de boventoon voeren vandaag! God houdt van u en vindt u enorm belangrijk! Toen Hij Jezus gaf in uw plaats, zat alles in de losprijs inbegrepen. God wilt u juist hemel op aarde geven!

Het begint allemaal bij het accepteren van uw nieuwe identiteit in Christus. Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden (Mattheüs 6:33 HTB).