‘Geld heb ik niet,’ zei Petrus, ‘maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop!’ Hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en loofde God. Alle mensen zagen hem lopen en hoorden hoe hij God prees. Vol verbazing herkenden zij hem als de verlamde man die altijd bij de Mooie Poort zat te bedelen. Wat met hem gebeurd was, ging hun verstand te boven.” Handelingen 3:6‭-‬10 HTB
God wilt niet alleen dat we over Hem praten maar dat er ook een actie mee gepaard gaat! Geloof zonder werken is namelijk dood (Jacobus 2:17)! U kunt niet zeggen dat u Jezus dient en passief zijn! Nee! God wilt dat u actief bent met uw geloof. Het is tijd dat u gaat handelen. Help iemand anders en richt de persoon op!
Daarom moeten we, wanneer we de kans hebben, voor iedereen goed zijn. Maar vooral voor de mensen die bij Gods gezin horen.” Galaten 6:10 BB
U bent niet goed voor mensen uit een egoïstisch motief maar juist om Jezus te laten zien. U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren (Mattheüs 5:13‭-‬16 HTB).
We zijn voor God een aangename geur. Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden én voor de mensen die niet gered worden.” 2 Corinthiërs 2:15 HTB
Onthoud dat u misschien wel de enige Bijbel bent die mensen ooit zullen lezen. Uw karakter is hierin de sleutel. Wat voor zin heeft het u net als de mensen bent in de wereld? Waarom zouden ze Jezus dan überhaupt willen aannemen? U bent geheel anders want u heeft Jezus leren kennen (Efeziërs 4:20)! Halleluja!? Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij (Filippenzen 4:4 BB)! De vreugde van God is namelijk uw kracht (Nehemia 8:10)! Waarom denkt u dat de duivel u chagrijnig probeert te krijgen of dat u ontmoedigd raakt op het werk, thuis of op school? Zodat u uw geestelijke kracht verliest! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u (Filippenzen 4:5 HTB).
 U hoeft zich niet te laten meeslepen door de prikkels van de dag! Geef de duivel geen voet (Efeziërs 4:27)! Neem controle over uw gedachten en emoties in de Naam van Jezus! U bent niet wat u voelt. U bent ook niet wat u denkt maar u bent wat Het Woord van God zegt! U bent anders!
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus” 2 Korinthiërs 10:3‭-‬5 NBG51