Jeremiah 8:20 says “The harvest is finished and the summer is gone, “the people cry,” yet we are not saved!”

Our present world is now crashing. Many are hoping and also believing for a change of situation. Even most Christians, I mean born again do not know what to expect anymore. If we look through the Bible from Genesis to Revelation, God Almighty has always manifest Himself so strongly when human methods are failing.

I believe the church has entered in a time when God Almighty is about to manifest Himself so powerfully in this perishing world. I call it harvest time. The world is ripe for harvest. But it will take fervent prayers to cause us to realise this harvest. When I talk of harvest, I mean souls being saved more than that in the days of Acts of apostles.

The Bible says the effectual fervent prayer of a righteous man make tremendous power available to effect a change (James 5:16). God is calling us to go into travailing prayer. Our persistence in prayer will bring salvation to this dying world.

—————————————————————–

Baar het uit in gebed!

Jeremia 8:20 zegt “Voorbij is de oogst, ten einde de zomer, en wij zijn niet verlost!”

Onze huidige wereld is momenteel aan het instorten. Velen hopen en geloven ook op een verandering van de situatie. Zelfs de meeste Christenen, ik bedoel weder geborenen, weten niet meer wat ze kunnen verwachten. Als we de Bijbel van Genesis tot Openbaring bestuderen, zien we dat God Almachtig Zich altijd zo sterk heeft laten zien juist op die momenten  dat alle menselijke methodes faalden.

Ik geloof dat De Kerk een tijd is ingegaan waar God Almachtig op het punt staat Zichzelf zo krachtig te laten zien in deze wereld die vergaat. Ik noem het oogsttijd. De wereld is rijp voor de oogst. Maar er zijn krachtige gebeden nodig om de oogst te kunnen realiseren voor ons. Wanneer ik spreek over de oogst, bedoel ik dat er meer zielen zullen worden gered dan in de dagen van Handelingen van de apostelen.

De Bijbel zegt dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag, doordat er kracht aan verleend wordt tot verandering  (Jacobus 5:16).

God roept ons op te baren in gebed. Onze volharding in gebed zal redding brengen in deze stervende wereld.