Wie kent David uit de Bijbel niet? De heldhaftige jongeling die de reus Goliath versloeg met een slinger en een steen! Maar David maakte ook grove fouten. Toch noemt God hem een man naar Zijn hart. David zijn kracht zat niet in zijn spierballen, maar in de gesteldheid van zijn hart. Hij kon zich snel bekeren, hij had een relatie met God, alles wat God zeer deed, deed David ook pijn. Hij wist zich snel te keren tot God en vergeving te vragen voor zijn zonde. Psalm 51 is hierin een mooi voorbeeld van. Hij schreef deze psalm nadat hij naar bed was gegaan met een getrouwde vrouw.

Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt.
Stuur mij niet van u weg en laat uw Heilige Geest niet van mij wijken.
Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren. Ik wil U volgen en mijn gehoorzaamheid aan U zal mij kracht geven (vers 12-14)

Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet
dat hij niet zonder U kan. En een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God. (vers 19)

God zoekt niet naar perfectie in ons. God wilt graag dat gewillig hart zien dat ZICH kan OVERgeven AAN HEM. Durft u uzelf over te geven aan de Heer? Hij wilt uw totale overgave… wat heeft u te verliezen?