Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen…” Spreuken 23:7

Zoals iemand denkt, zo is hij ook. Als Christen is het belangrijk dat u leert omgaan met uw gedachten want het heeft effect in hoe u bent. We zitten continue in een geestelijk gevecht. Dit houdt in dat wij niet vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt (Efeziërs 6:11-12).

De duivel zoekt een slachtoffer om te kunnen vernietigen (1 Petrus 5:8) en hij begint altijd met een gedachte. Een klein vosje die u wijngaard wilt bederven en voordat u het weet is het een heel bolwerk geworden! Wees dus alert! De vijand vuurt brandende pijlen af van allerlei gedachten en u zult geloof nodig hebben in elk gevecht om deze pijlen te kunnen doven. U kunt niet onbeschermd rondlopen. Nee! U heeft de helm van de redding nodig om u te beschermen (Efeziërs 6:16-17)!

Hoe bescherm ik mijn gedachten? U moet weten wat het Woord van God over de situatie zegt! Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar (1), eervol (2), rechtvaardig (3), zuiver (4) en mooi (5) is en wat goed bekend staat (6), kortom alles wat deugdzaam(7) en loffelijk(8) is (Filippenzen 4:8). God geeft ons hier 8 richtlijnen waaraan wij onze gedachten moeten toetsen. Is het waar wat ik denk? En als u ervan overtuigd bent dat het waar is dan moet het ook een mooie gedachte zijn en loffelijk.Wat houdt loffelijk in? Dat het God eer brengt. Toets het bij elke richtlijn en u zult zien dat de meeste gedachten die in u opkomen van demonische aard zijn. Bind en bestraf satan uit uw verstand in de Naam van Jezus!

Nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.” 2 Korinthiërs 10:3-5

De Bijbel zegt dat we de helm van redding moeten dragen. Redding staat voor genezing, bevrijding, vergeving, verlossing, kortom de nieuwe natuur van Christus. Maar hoe vindt die vernieuwing in onze gedachten dan plaats?

om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord” Efeziërs 5:26

Het is het Woord van God dat onze gedachtengang vernieuwd. Romeinen 10:17 zegt dat het door het blijven horen van het Woord er geloof ontstaat! Dus dan is de cirkel rond:

Om te kunnen vechten in een geestelijk gevecht heeft u geloof nodig. Geloof komt door het blijven horen van Het Woord van God. En doordat u het Woord van God hoort, worden u gedachten op deze manier vernieuwd. Nu kunt u dus een onderscheid maken welke gedachten van God zijn en welke niet!

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren , gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jeremia 29:11

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik ben erachter gekomen dat er vele gedachten zijn die ik als waarheid heb beschouwd. Vergeef mij hiervoor Papa. Ik wist het niet beter! Laat het Bloed van Jezus mijn verstand zuiveren van elk kwaad. Het is door onwetendheid dat ik nog zo handel Heer maar verlicht mijn verstand lieve Heilige Geest! Ik breng elke gedachte onder de gehoorzaamheid van Christus in de Naam van Jezus! Ik tolereer geen enkele gedachte die U geen glorie brengt! Elke blokkade om het Woord van God niet te kunnen opnemen bind en bestraf ik in Jezus Naam! Laat mijn gedachtengang gevuld zijn met het Woord van God! Hallelujaaaaa! Dank U Jezus dat U betere dingen voor mij heeft en over mij denkt! Ik ben dankbaar dat ik U ken en dat U mijn Heer bent en mijn Verlosser! Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen!