Scroll Top

Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar.  Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere.  Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.” Lukas 18:10-14 HSV

Het gaat er niet om wie gerechtigd is of wie er hard werkt om de redding te verdienen die Jezus Christus al beschikbaar heeft gesteld voor allen in Christus en ook alle mensen in de wereld. Het gaat om de genade van God Almachtig dat iedereen op aarde Gods beste en een nieuw begin of tweede kans verdient.

Als u vandaag enkel de barmhartigheid van God voor je leven overdenkt en God Almachtig lofprijst, zal Hij je leiden naar je volgende open deur. En u die denkt dat u zo niet-gekwalificeerd bent voor deze doorbraak, herinner de tollenaar in deze tekst en verneder uzelf onder de machtige hand van God en erken uw zonden. God Almachtig zal plotseling uw verwijt omzetten naar feestviering en u een getuigenis geven in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ben meer dan dankbaar voor Uw wonderbaarlijke genade die dagelijks aan het werk is in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam. Amen.