Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.” Hebreeën 9:12 HSV

Neem vandaag de tijd om op deze tekst te mediteren. Dank U Abba Vader dat door Jezus Christus voor de eeuwige verlossing van de kracht van zonde, ziekte en dood. Het is een nieuwe dag.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U Jezus Christus heeft gezonden om mij te verlossen van de kracht van zonde, ziekte en dood in Jezus’ Naam. Amen.