Scroll Top

Het is vandaag Pasen. Maar wat houdt Pasen eigenlijk in? Pasen komt van het Hebreeuwse woord “Pesach”, wat letterlijk betekent “to pass through, to pass over, to exempt or to spare”. De Nederlandse vertaling zou dan zijn: doorheen trekken naar, het overslaan van, het uitsluiten of het behouden. Als Christenen gedenken wij met Pasen dat Jezus uit de dood is opgestaan! Maar er zit nog een veel diepere geestelijke betekenis achter…

Pesach is één van de feestdagen die beschreven staat in De Bijbel die wij dienen te vieren (Lees Exodus 23:14-15 en 1 Korinthiërs 5:7-8). De Joden herdenken en vieren dat hun voorouders uit Egypte, het land van slavernij, werden bevrijd en uitgeleid. De meeste Christenen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood voor onze rechtvaardiging.

Het oude testament en het nieuwe testament zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Bijbel is namelijk één boek. Jezus stierf rondom dezelfde periode dat het volk van Israël werd bevrijd uit Egypte. U moet weten dat deze tijd van het jaar een profetisch seizoen is voor verandering in uw leven! Denk hierbij aan bevrijding, genezing, herstel en restitutie e.d. Dit is het seizoen dat God Zelf ingrijpt en Zijn volk bedient. Het is namelijk niet door ons eigen kunnen en kracht! Jezus kwam om de onafhankelijkheid van de Israëlieten uit Egypte te onderstrepen, bekrachtigen en te manifesteren voor de rest van de wereld. Halleluja!

Pasen is dus onze eigen onafhankelijks dag! We zijn bevrijd van de macht van zonde en dood! Reden genoeg dus om dit goed te vieren! Wij zijn echt vrij!:-D

DJplaatjeMet zware benen van het dansen maar met een voldaan gevoel kom ik gisteren thuis van een daverende Paasdienst! Wauwww, wat was dat een geweldige opening van het nieuwe kerkgebouw! Het dak ging er letterlijk af! Wie zegt dat de kerk saai is? De kerk staat in vuur en vlam voor JEZUS, onze Held!

Voor een impressie van de zangdienst, klik het filmpje hieronder aan.