Scroll Top

Thank God for restoration!

And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpiller, and the palmerworm, my great army which I sent among you.”Joel 2:25 KJV

Dank God voor herstel

Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger,
dat Ik op u had afgestuurd.” Joel 2:25 HSV