Scroll Top

Gisteren was mijn jongste dochter jarig. Ze is acht geworden met Gods genade. Voor de mensen die het nog niet weten: ik ben moeder van drie biologische kinderen en heel veel geestelijke kinderen? En God zorgt ervoor dat een ieder een speciaal plekje heeft in mijn hart. Zó heeft God me nou eenmaal gemaakt! Een hart dat van mensen houdt! Het is één ding om het te weten maar het is een ander ding om het te accepteren.

Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.” Spreuken 18:16 NBG51
God heeft ons gaven gegeven. Maar wat doet u ermee? Wilt u vooruit gaan en groeien in dit leven? Dan moet u de gaven gebruiken die God u heeft gegeven! God wilt deuren voor ons openen naar vooraanstaanden. Uw gaven brengt u bij mensen die u anders nooit te spreken zou krijgen. Uit persoonlijke ervaring kan ik dit beamen! Prijs Jezus!?En weet u waarom?
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Jeremia 33:3 NBG51
Er is zoveel in dit leven waar u geen flauw benul van heeft. God koestert gedachten over u en dat zijn gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven (Jeremia 29:11). Met andere woorden: De Heer heeft mooie plannen voor ons. Plannen vol vrede. Plannen die ons gelukkig maken en wie kan beter weten wat ons gelukkig maakt dan onze Schepper Zelf? Dus geen plannen vol ellende. Als u dat ervaart dan zit God er niet in! Want Hij wilt ons weer een toekomst èn nieuwe hoop geven!
Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de Here , het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël.” Jesaja 45:2‭-‬3 NBG51
De Heer zegt tegen u VANDAAG: Ik wil zoveel dingen voor u doen mijn Kind waar wacht u op? Toen Mijn Zoon stierf aan Het Kruis van Gogoltha en zei: “Het is volbracht!”, was het ook echt volbracht! Toen Jezus opstond uit de dood, is een nieuw leven voor u begonnen! Waarom zou u geen gebruik maken van dit goddelijk leven dat u wordt aangeboden met alle bijbehorende (voor)rechten & zegeningen?
God wilt dat we Hem vertrouwen met onze hele hart en niet op onze eigen inzicht steunen (Spreuken 3:5). U kunt namelijk niet op uw eigen verstand leunen. De wijsheid van deze wereld is namelijk niet hetzelfde als die van God! Geestelijke dingen zijn geen natuurlijke dingen. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten (1 Corinthiërs 1:27-28).
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” Romeinen 12:2 NBG51