Scroll Top

Maar ter wille van de liefde geef ik de voorkeur aan het u dringend te vragen. Ik, Paulus, ben nu een oude man en zit hier ter wille van Jezus Christus in de gevangenis. Ik smeek u mijn kind Onésimus vriendelijk te behandelen; ik heb hem tijdens mijn gevangenschap als kind voor de Here gewonnen. U bent hem een tijdje kwijt geweest, maar nu kan hij voor altijd van u zijn, Als ik werkelijk uw vriend ben, ontvang Onésimus dan even hartelijk als u mij zou ontvangen. En als hij u tekort heeft gedaan of u iets schuldigs is, reken het mij dan aan.” Filemon 1:9-10, 15, 17-18 HTB

Dit is het verhaal over hoe een jongeman eerst in Gods huis werkte en uiteindelijk de schatkist van de kerk steelt. Na zijn actie verliet hij de kerk en ging terug de wereld in. Paul, Gods dienaar, vond hem en won hem terug voor Christus. Vervolgens stuurde hij hem terug naar de mensen die hij beledigd had en spoorde hen aan om de jongeman te vergeven, te accepteren en hem een tweede kans te geven. (Lees Filemon 1:1-25)

Vandaag is een nieuwe dag. Het is onnodig nodig om wrok te koesteren naar mensen toe, die u hebben gekwetst of beledigd. Bevrijdt hen uit uw hart, zodat u zelf ook volledig wordt vrijgezet om datgene te doen waarvoor God u heeft geroepen om te doen. Onthoud dat u dagelijks ook fouten maakt, maar dat Gods genade u telkens weer in staat stelt om voorwaarts te gaan in Jezus’ Naam.

Ter wille van de liefde, dat wil zeggen de liefde die Jezus Christus ons en wereld heeft laten zien door de prijs te betalen opdat wij kunnen leven. Vergeef vandaag uw vijanden en begin voor hen te bidden. Als u dit met uw hele hart doet, dan verklaar ik in Jezus’ Naam een plotselinge ommekeer in uw leven. En God Almachtig zal voor u vechten.

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen.” Mattheus 5:44 (SVV)

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,
Vergeef mij dat ik onderdak heb gegeven aan onvergevingsgezindheid naar (noem de naam van diegene). Ik laat hen vandaag los en bid dat u hun leven zult aanraken net zoals u de mijne heeft aangeraakt in Jezus’ Naam, Amen.

Comments (1)

[…] For Love sake Vandaag Ter wille van de liefde Vandaag […]

Comments are closed.