Scroll Top

Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ík dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is.” Romeinen ‭7:20-21, 23‬ ‭HSV‬‬

Apostel Paulus deelde zijn ervaring toen hij nog niet gered was. Hoe zijn geheel wezen beheerst werd door zijn zondige natuur en deze zondige natuur zorgde ervoor dat hij altijd zijn vleselijke begeerten van zijn verstand bevredigde en hij dingen deed die hij niet wou doen.

De enige oplossing voor het vleselijke verstand is overgave. Het moet aan Christus worden overgegeven zodat we in overwinning kunnen wandelen over de listen van satan. We kunnen gedachten niet ervan weerhouden te komen, maar elke gedachten die niet in actie wordt omgezet, sterft ongeboren zolang we ons verstand overgeven aan Christus.
Apostel Paulus voelde zich ellendig totdat hij ontdekte dat Christus de oplossing is.

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.” ‭‭Romeinen‬ ‭7:24-25‬ HSV

Dus we kunnen in onze tekst zien dat Christus de oplossing is voor alle ellende van het verstand.

Geef vandaag uw verstand over aan de raad van God als een wilsdaad, wetende dat u niet langer onder de heerschappij van satan bent of van de macht van de zonde omdat u bent bevrijd.

Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing,  door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.” Kolossenzen‬ ‭1:12-14‬ ‭HSV

We zijn bevrijd van satans heerschappij over onze gedachten. We moeten leren om het aan Gods Woord over te geven als een daad van ons wil. Dan zullen we realiseren dat de externe invloed van de duivelse suggestie tegen ons verstand gebroken zal worden.

Dit is hoe we een overwinnelijk leven leiden tegen de listen van satan en dit is ook hoe we gedachten gevangen nemen door de kracht van de Heilige Geest in gehoorzaamheid aan de stem van Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn verstand over te geven aan Uw Woord als een daad van mijn wil in Jezus’Naam. Amen.