Scroll Top

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet” ‭‭Jakobus‬ ‭1:2-4‬ HSV

Alle beproevingen waar we doorheen gaan in ons leven werkt ten gunste van ons. God wil niet dat we ons alleen maar focussen op de beproevingen. We moeten ons verstand trainen of onderwijzen en het instellen op het goede dat er uit voortkomt. Deze beproevingen geven ons een ervaring om in geloof stand te houden en om God altijd te geloven voor een ommekeer in ons leven wanneer de duivel tevoorschijn komt. Daarom zei de Psalmist:

Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Dee Heere doet rechtvaardige daden en recht alle onderdrukten. ” ‭‭Psalmen‬ ‭103:2-6‬ ‭HSV

De enige reden waarom de Psalmist zei dat we niet een van Zijn weldaden moeten vergeten, was omdat hij door tijden van beproeving heenging, maar hij bleef zijn ziel eraan herinneren wat God eerder voor hem had gedaan. En als God het in het verleden heeft gedaan, dan zal Hij het ook in het heden en in de toekomst doen. De Psalmist sprak dus tot zijn verstand om de Heere te loven en Zijn voorziening niet te vergeten.

Het is door deze beproevingen dat God ons versterkt, bevestigt en fundeert in Zijn plan en doel.

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen.” 1 Petrus 5:10 HSV

Moge God Almachtig u versterken, bevestigen, toerusten en fundering in alle beproeving waar u doorheen gaat in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mijn beproevingen gebruikt om mij te versterken, bevestigen, toe te rusten en te funderen in Christus in Jezus’Naam. Amen.