Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade. Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. ” 1 Petrus ‭5:8-10‬ ‭HSV

De Bijbel zegt dat we de duivel wee stand moeten bieden, vast in het geloof. Dit is mijn punt vandaag. We zijn niet geroepen om tegen de vijand te vechten vanuit eigen kracht. Het is het geloof van Christus dat ons de overwinning geeft, niet ons geloof.

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. ” ‭1 Johannes ‭5:4‬ ‭HSV

Ons geloof in deze tekst is Jezus en de overwinning in deze tekst is Jezus en Jezus is het Woord van God.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. [Jes. 9:6.]

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. [Jes. 40:5.]” Johannes ‭1:1, 14‬ ‭HSV

Wanneer we staan op het Woord, staan we op de overwinning in Christus. Dit heeft niets te maken met gevoelens, maar heeft alles te maken met wat Jezus Christus al heeft volbracht omwille van ons. Daarom zei Petrus, sta vast in het geloof. Het is Gods geloof in ons die ons de overwinning op alle listen van satan geeft.

Sta vandaag vast in het geloof van Jezus Christus en bied standvastig weerstand aan de duivel in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij helpt te blijven staan en standvastig weerstand te bieden aan de duivel in het geloof van Jezus Christus en dank U ook dat U mij de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer, en Koning die snel gaat komen in Jezus’Naam. Amen.