Meer dan een menselijk verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verkoeling ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” 1 Korinthe 10:13 HSV

Er is geen beproeving of verzoeking die de vijand ons zal brengen die ons kan verslaan. God zal altijd een uitweg maken. Die uitweg is niet mysterieus of paniekerig. Die uitweg is Zijn Woord. God zal altijd Zijn Woord gebruik om ons in Zijn plan en doel voor ons leven te katapulteren, zolang we ons vasthouden aan het Woord van de Heere.

Het Woord van God heeft de kracht en het vermogen om op zichzelf resultaten te produceren.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. ” ‭‭Hebreeën ‭4:12‬ ‭HSV

De oplossing voor ons verstand, wanneer we verzocht worden of door beproevingen heen gaan, is Gods Woord. Dit is de reden waarom toen Jezus verzocht werd door de duivel, Hij het Woord van God zowel verdedigend als aanvallend gebruikte. En de Bijbel zegt dat de duivel van Hem weg ging voor een seizoen. Lees a.u.b. Lukas 4:1-13.

Laten we vandaag ons stand innemen in Gods Woord tegen de listen van satan en hem weerstand bieden, zodat hij van ons zal vlieden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij Uw Woord geeft als mijn uitweg in verzoekingen en beproevingen naar Uw plan en doel voor mijn leven. Overeenkomstig het Woord van de Heere, bied ik weerstand en bestraf ik satan in Jezus’Naam. Amen