U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het  manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten  dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.” Deuteronomium 8:1-3‬ ‭HSV‬

Toen God de kinderen van Israël uit Egypte haalde, was het niet door Niet door kracht en niet door geweld. Het was door het Woord van God. Egypte is hier een type wereld of gevangenschap. We zijn bevrijd uit de wereld enkel door Jezus Christus te vertrouwen.

God Almachtig wil altijd dat we onthouden hoe we bevrijd zijn opdat ons geloof op niets anders staat dan het ware Woord van de Kracht van God, ongeacht alle omstandigheden of uitdagingen in ons leven.

En mijn spreken en mijn prediking  bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen,  maar in kracht van God.” ‭‭1 Korinthiërs ‭2:4-5‬ ‭HSV

Focus u vandaag op Jezus Christus. Kijk naar Hem en plaats uw vertrouwen in Zijn Woord en niets anders.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd in Uw Woord en Uw kracht te vertrouwen om mij voortdurend te bevrijden van elke demonische opdracht tegen mijn leven in Jezus’Naam. Amen.