Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?” Jesaja ‭43:18-19‬ ‭HSV‬‬

Wanneer de vijand u wilt aanvallen, zorgt hij ervoor dat u denk aan de dingen die u moest vergeten (uw fouten of vergissingen van vroeger of wat mensen u hebben aangedaan en wilt hij dat U Gods Woord vergeet, die over uw heden en toekomst spreekt, welke u juist moet onthouden.

God Almachtig roept ons om geestelijk alert te zijn om af te rekenen met de duivel. Wanneer we in ons verleden blijven hangen, wordt het moeilijk voor ons om te zien of te begrijpen wat God in ons leven aan het doen is.

Onze fouten uit het verleden brengen ons op een plaats van zelf oordeel. Wanneer we ons veroordeeld voelen raken we onze bewustzijn van gerechtigheid in Christus en onze positie in Christus kwijt. In deze toestand misbruikt de vijand ons, plaatst hij ons in een geestelijk verzwakte toestand en begint hij ons te kwellen. Dit is de reden waarom we moeten leren om in Gods woord te verblijven en eraan vast te houden, wat ons wijst naar waar we naar toe gaan en ons openbaart wie we zijn in Christus.

We zijn niet ons verleden, we zijn wie God zegt dat we zijn. We moeten weigeren om de duivel toe te laten dat hij ons uit ons bewustzijn van gerechtigheid en onze nu positie in Christus praat.

En geef de duivel geen plaats” ‭Efeziërs ‭4:27‬ ‭HSV

We moeten ook onthouden dat het Gods plan voor ons succes is en dat de plan van de duivel mislukking is.

Ik immers, ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven ” Jeremia‬ ‭29:11‬ ‭HSV

Omarm vandaag Gods plan voor uw leven en weiger nog langer in uw verleden te blijven hangen. Vergeet uw verleden en beweeg voorwaarts in Jezus’Naam. Het is een nieuwe dag.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik laat mijn verleden los en stap in mijn nieuwe begin hetgeen Uw Woord voor mijn leven is in Jezus’Naam. Amen.