Scroll Top

Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft” Johannes‬ ‭6:38‬ ‭HSV

Het is onmogelijk om een overwinnelijk Christelijk leven te leiden zonder de wil van God, wat de gezindheid is van God, te omarmen. Met andere woorden, om Jezus Gods wil voor Zijn leven als een mens te kunnen volbrengen, omarmde Hij de gezindheid van God, ofwel de wil van God. Jezus moest eensgezindheid hebben met de Vader om te wandelen in de volledige overwinning op de werken van satan. Totdat we de gezindheid van Christus omarmen en ervoor kiezen om dagelijks te sterven van onze vleselijke begeerten, zal het onmogelijk zijn om in de overwinning op de listen van satan te wandelen.

Jezus handelen nooit vanuit zijn eigen wil. Dat is waarom Hij een overwinnelijk leven als zoon van God leefde. Omdat God Zijn taak deed door Hem (Jezus Christus) omdat Hij zich onderwierp aan Zijn (God) autoriteit en omdat Hij Zichzelf overgaf aan de wil en gesteldheid van God.

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet [Deut. 18:18, 19.]” Johannes ‬ ‭12:49‬ ‭HSV‬‬

God’s Woord is Zijn autoriteit over heel Zijn schepping, de macht van satan inbegrepen. Ook is Zijn Woord Zijn wil en Zijn gesteldheid.

Daarom, om in de overwinning te kunnen wandelen moeten we de gesteldheid van Christus in werk stellen net zoals Christus de gesteldheid van God in werking zetten. Dit is de reden waarom de Bijbel zegt:

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontweldigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.” Filippenzen‬ ‭2:5-8‬ ‭HSV

Maak vandaag een keuze met behulp van de Heilige Geest om altijd te functioneren in de gesteldheid van Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om altijd in de gesteldheid van Christus te leven en te functioneren in Jezus’Naam. Amen.