Scroll Top

en geef de duivel geen plaats.” Efeziërs 4:27‬ ‭HSV

We moeten leren om onze gedachtenleven te beheersen door de kracht van de Heilige Geest en weigeren de duivel plaats te geven in onze gedachten. God Almachtig heeft ons de autoriteit en kracht gegeven om de duivel, elke keer dat hij opdaagt met zijn suggesties, te weerstaan.

Onderwerp u dan aan God.  Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” ‭Jakobus‬ ‭4:7‬ ‭HSV

Deze tekst gebeurt niet vanzelfsprekend. We moeten eerst onze gedachten aan Gods Woord overgeven om de duivel te weerstaan. Daarom vertelde de Heer in Zijn Woord hoe en waarover te denken.

Verder, broeders, al wat waar is,  al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al  wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” ‭‭Filippenzen 4:8‬ ‭HSV

De waarheid in deze tekst is het Woord en niet wat we voelen. Meestal willen we het woord in lijn brengen met ons gevoel in plaats van ons gevoel met Gods Woord. Wanneer we het in lijn brengen van onze gevoelens met Gods woord beoefenen en zien dat Gods Woord de absolute waarheid in ons leven is, dan is de overwinning over de listen van satan tegen ons verstand onvermijdelijk in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn gedachten en gevoelens in lijn te brengen met Uw Woord in Jezus’Naam. Amen.