Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Filippenzen 4:6-7

De reden voor angstaanvallen is een tekort aan gebed. Wanneer we ons verstand toestaan te dealen doordat we weigeren het een focuspunt te geven, zal angst zichzelf manifesteren door ons geklaag. Ons geklaag is verbonden aan datgene waar we op hebben gemediteerd. Daarom moeten we leren om ons verstand aan Gods Woord te geven opdat het verstand niet langer dwaalt. Wanneer ons verstand vol is met Gods Woord zal het zich manifesteren door ons heen in de vorm van gebed. En omdat we God ons focuspunt maken, zal Hij ons hart en gedachten met Zijn vrede vullen.

Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven!” Jesaja 26:3

Vandaag bid ik dat Gods vrede uw hart en gedachten zal vullen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind angstaanvallen en ik zet vrij vrede en vertrouwen op God in Jezus’Naam. Amen.