Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.” Mattheüs‬ ‭6:25-32‬ ‭HSV

De vijand gebruikt onze omstandigheden om ons verstand aan te vallen. God zegt in Zijn wijsheid dat we ons geen zorgen moeten maken om onze omstandigheden. Hij zei niet dat we het moeten negeren, maar het zou er niet voor moeten zorgen dat we bezorgd zijn. Wanneer we gevuld zijn met zorgen, is het een teken dat we onze eigen god zijn en we God niet vertrouwen op de voorziening en Zijn bovennatuurlijke interventie in onze situaties.

Jezus Christus instrueerde ons niet alleen om ons geen zorgen te maken maar Hij zei ons ook wat te doen om een ommekeer in onze omstandigheden te ervaren.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Mattheüs 6:33‬ ‭HSV‬‬

Terwijl we Gods wil voor ons leven om ons doel te volbrengen achteraan gaan, is het God die zal voorzien in of voldoen aan de uitdagingen in ons leven zodat we effectief zijn wil kunnen doen. Met andere woorden in Gods wil is het onze wil voor de voorziening van al onze noden opdat we het werk van de bediening effectief kunnen doen. Daarom zei Jezus:

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Mattheüs 6:33‬ ‭HSV‬‬

In Gods Koninkrijk zoeken om Zijn wil te doen als uw eerste prioriteit en niet uw omstandigheden als eerste te plaatsen, zal God bovennatuurlijk voorzien in onze noden. Het is Gods taak om ons te voorzien van de benodigde middelen om ons doel voor ons leven te volbrengen. Dat betekent dat wanneer uw uitdaging geldnood, of een baan of dat we ziek zijn in ons lichaam, terwijl u Zijn Koninkrijk zoekt door Zijn wil te doen, dan zal God voorzien in die uitdaging.

Ga vandaag aan de slag met uw Vaders zaken en ervaar dat de machtige rechterhand van God uw omstandigheden omkeert ten gunste van u in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat mij leven geeft dat de scheppende kracht heeft om mijn situatie om te keren ten goede van mij in Jezus’Naam. Amen.