Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.” 2 Korinthiërs 4:8-10 HSV

God gebruikt de vurige beproevingen waar we doorheen gaan in het leven om Zichzelf in onze stervelijke lichaam te manifesteren. Paulus vertelde ons twee dingen die hem was overkomen in tijden van beproeving en vervolging. Paulus sprak over de gesteldheid van zijn innerlijke mens (zijn geest) en de staat van zijn uiterlijk mens (het vlees).

Zijn innerlijke mens werd vernieuwd in kracht maar zijn uiterlijke mens werd vermoeid.

Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.” ‭2 Korinthiërs‬ ‭4:16‬ ‭HSV

De staat van onze innerlijke mens in oorlogsvoering betaald de uitkomst van de oorlog en niet het omgekeerde. Daarom moet onze focus niet gericht zijn op onze fysieke uitdagingen maar onze focus moet gebaseerd zijn op wat God doet van binnen om een verandering te brengen in het uiterlijke (uiterlijke mens) en onze fysieke uitdagingen en omstandigheden.

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.” 2 Korinthiërs ‭4:17-18‬ ‭AMPC‬‬

We moeten onthouden dat het niet in ons vermogen is om onze situatie te veranderen, maar in de kracht van God in ons. Daarom moeten we leren om op God te vertrouwen en niet op ons kunnen. Want ons geloof moet gebouwd zijn op onze overwinning die we in Christus hebben en niets anders, ongeacht de fysieke uitdagingen of omstandigheden in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U Heer dat u mijn uitdagingen gebruikt om Uzelf te manifesteren in Jezus’Naam. Amen.