Scroll Top

Deze dingen heb Ik tot u gesproken,  opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes ‬ ‭16:33‬ HSV

Het Woord van God is niet alleen geschreven om ons te leiden maar om onze kracht te worden. Het is ook geschreven om ons verstand erop voor te bereiden voor de dingen die komen zodat het ons niet als verrassing komt.

Jezus vertelt ons hier duidelijk dat we in dit leven en in deze wereld verleidingen, beproevingen, vervolgingen mogen verwachten zodat we waakzaam over ons hart en verstand kunnen zijn. Het is onze taak en verantwoordelijkheid om om hart en verstand te beschermen zodat het niet overspoeld worden door  de vurige beproevingen die tegen onze zielen oorlog voeren.

Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.” Spreuken‬ ‭4:23‬ ‭HSV

en geef de duivel geen plaats.” ‭Epheziers ‭4:27‬ ‭HSV

Het is onze verantwoordelijkheid om geen plaats te geven aan de duivel in onze gedachten (verstand) waar satan ons aanvalt. I

De Bijbel stopt hier niet maar Jezus vervolgde met te zeggen: ” in mij heeft u vrede… ” en zij ook” ” verblijd u want u heeft de wereld overwonnen… ”

Aub, we moeten aan deze dingen denken. Het Woord van de Here zei niet dat de wereld en het kwade hierin ons heeft overwonnen, maar we hebben het overwonnen.

Laten we aub deze verklaring samen maken: Ik ben een overwinnaar in Christus Jezus. Ik ben een overwinnaar, geen slachtoffer. Mijn God ziet mij door elke uitdaging in mijn leven heen in Jezus’ Naam.

Onthoud vandaag dat we meer dan een overwinnaar zijn ongeacht de uitdaging waarmee we geconfronteerd kunnen worden. We moeten blijven staan in het geloof van Christus en niet ons eigen geloof en de vijand bestraffen in de stormen van het leven in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bestraf elke storm die de vijand heeft gestuurd tegen mijn leven en ik gebied het om stil te zijn en dank de Heere dat Hij mij de overwinning geeft in Jezus’ Naam. Amen.