Scroll Top

Gisteren zou ik een “rustig” dagje thuis werken. Na een paar hectische dagen kon ik eigenlijk wel wat rust gebruiken. In de ochtend nadat de kinderen naar school waren gegaan, kroop ik weer even mijn bed in… oohhh heerlijk een dagje thuis!

En hoe ontspannend mijn vroege ochtend ook begon, zo leek de rest van de dag helemaal niet te verlopen. Ik zat me alleen maar druk te maken over wat ik had kunnen bewerkstelligen. Soms wilt God ons een dag rust geven en het enige waar wij aan denken is aan de dingen die wij moeten doen! God zal zeker naar me gekeken hebben zo van: “Als je moe bent van jezelf en de situatie dan hoor Ik het wel weer.”
Als een dag niet zo gaat als “gepland” dan lijkt het wel alsof alles mis gaat! Uw ziel begint al klaagliederen te kermen. Het lijkt wel alsof de hel is losgebarsten. En wat gaat u NU eraan doen? Huilen en bij de pakken neer zitten? Nee, neem controle over uw dag in Jezus’ Naam! Herpak uzelf! Niet omdat de dag zo gaat, hoeft u het te pikken! Spreek tegen elke berg die zichzelf wilt opwerpen in de Naam van Jezus!
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.” Marcus 11:23 NBG51
Neem uw plaats als kind van God in! Zie, Jezus heeft u de macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen (Lucas 10:19 NBG51).
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op (Jesaja 60:1 NBG51)! U moet de keuze maken om op te staan! Niemand anders gaat dat namelijk voor u doen! Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed (Spreuken 24:16 NBG51). De nadruk ligt dus helemaal niet op dat u valt maar dat u juist weer opstaat! Sta op en ga door in Jezus’ Naam!
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” Romeinen 8:37 NBG51