Scroll Top

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.” Handelingen 2:3-4 HSV

De verdeelde tongen als van vuur kwamen om alles te verwijderen wat slecht en vervuild was in hun leven, zodat ze de Heer de offers van gerechtigheid konden aanbieden.

Als we bidden in de geest, helpt de Heilige Geest ons om slechtheid en vervuiling te verwijderen uit ons leven en zorgt Hij ervoor dat we zuiver voor God Almachtig staan in Jezus Christus machtige Naam. Daarom is de doop in de Heilige Geest zo’n zegen voor ons.

Meestal zijn we ons niet eens bewust van deze zaden van slechtheid en vervuiling. Dit zijn zaden die de vijand gebruikt om onze wandel met God te verhinderen. De taak van de Heilige Geest is om deze zaden te verwijderen terwijl we in gemeenschap gaan door te bidden in de geest. Onze geest is zo vermengd met de Heilige Geest en de Heilige Geest verwijdert op zijn beurt elke vorm van slechtheid en vervuiling in ons omdat Hij de Heilige Geest heilig is en zich niet identificeert met onheilige zaden.

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.” Maleachi 3:2-3 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij helpt door de Heilige Geest met het verwijderen van zaden van slechtheid en vervuiling in mijn leven waar ik onwetend van ben terwijl ik bid in de geest in Jezus Christus machtige Naam, amen.

Comments (1)

[…] Praying in the Spirit removes… Vandaag Bidden in de Geest verwijdert… Vandaag […]

Comments are closed.