FEEL FREE TO VISIT US

Daar waar Jezus is, daar is vrijheid! Bij Winners Harvest Worship Center is geen enkele samenkomst hetzelfde! Dus u hoeft niet bang te zijn dat het eentonig wordt naar verloop van tijd. De format van de dienst kan spontaan veranderen omdat we worden geleid door De Heilige Geest en niet door een programma. Het is altijd een verrassing wat Jezus voor u in petto heeft! Maar u zult zeker aangeraakt, veranderd en met resultaat naar huis gaan door de kracht van Gods Geest! En wonderen zijn de wereld niet uit want ze gebeuren namelijk altijd daar waar Jezus is!

We zijn een levende gemeente en dat uit zich ook in de verschillende soorten samenkomsten. Tijdens de Zondagdienst predikt Pastor een bemoedigende boodschap waar u de week mee aan kan! Onder begeleiding van ons WHWC worship & praise team, bestaande uit zangers en musici, beleven wij een intense lofprijs en aanbidding aan God.

Op de woensdag komen tijdens de Bijbelstudie specifieke onderwerpen aan bod. We graven dieper in Gods Woord en spreken geweldige proclamaties over ons leven uit in gebed! Op de vrijdag wordt het gebed heftiger. Tijdens de Gebedsdienst ervaart u de manifestaties van Gods Geest! In deze dienst wordt uw geest bekrachtigd door de Heilige Geest!

Elke kwartaal vindt er een Discipelschap Training plaats. In deze training worden er praktische handvaten uitgereikt om als een ware discipel van Jezus te kunnen wandelen. Kom en wordt aangewakkerd in de gaven en talenten die De Heer ons heeft gegeven!

De Nachtwake vindt één keer per maand plaats. We bidden aaneengeschakeld in de nachtelijke uren. Dit is gebed op een heel ander niveau! De gebedsverhoringen die uit de nachtwake voortvloeien zijn ongekend!

Onze gemeente doet ook aan evangelisatie! Als Jezus echt u leven heeft veranderd dan wilt u dit uiteraard ook aan andere mensen vertellen. De Bijbel zegt juist dat wij de goede boodschap dat Jezus ons heeft gered dienen te delen met de gehele wereld (Marcus 16:15)! Veel levens zijn aangeraakt door Jezus Zijn Liefde op straat.

Wist u dat Het Huis van God elke dag open is voor ochtendgebed? Voordat u naar het werk gaat, kunt u uzelf opladen in De Heilige Geest. Neem een goed geestelijk ontbijt en regeer over uw dag! De Early Morning Glory is voor alle Christenen. Mocht u niet van deze gemeente lid zijn dan bent u alsnog van harte welkom!

Gebed houdt niet op in Het Huis van onze Vader. Het voorbede uur rond het midden van de dag vindt plaats doordeweeks.

Kom en ervaar zelf de kracht van Gods Geest in de momenten dat we samen komen! Voor actuele informatie over de diensten en events verwijzen wij u graag door naar het maandoverzicht

SUNDAY SERVICE

 • Fundamentles: 10:00-11:45
 • Sunday 1st service 12:00 – 14:00
 • Sunday 2nd service 15:00 – 17:00
 • Healing campaign (1x in de maand) 15:00-17:00

BIBLE STUDIES

 • Every Wednesday 18:30 – 20:30

Early Morning Glory

 • Every weekday 05:00 – 08:00

Middag gebed

 • Every weekday 12:00 – 12:30

Namiddag gebed 

 • Every Sunday 17:00 – 17:30

EVANGELISM OUTREACHES

 • Every Thursday 18:30 – 20:30

Millennials WITH A DIFFERENCE

Evangelism Training

 • Every 1st Monday of the Month

(The training and outreach alternate every month)

WINNERS HARVEST SUNDAY SCHOOL

Jezus houdt van kinderen en wij ook. Wij geloven dat ook kinderen een persoonlijke relatie met God kunnen hebben. De Bijbel zegt dat als we al vroeg een kind leren wat hij moet weten, dan zal hij later daarnaar leven (Spreuken 22:6). Het is dus belangrijk dat uw kind zo vroeg mogelijk Jezus leert kennen! Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven! Niemand kan tot De Vader komen zonder Hem (Johannes 14:6).

We starten de zondagdienst altijd samen met de volwassenen in de grote kerkzaal. Na de gezamenlijke zangdienst, volgen de kinderen en tieners hun eigen programma. Het programma is aangepast naar leeftijd en bevat de volgende elementen: Bijbels onderwijs, gebed en een expressief vak. Bij de kinderen kan dit kleuren of knutselen zijn. Bij de tieners uit dit bijvoorbeeld zich in dans of rap.

De groepen zijn opgedeeld naar de volgende leeftijdsgroepen:
 • Nursery 0-3 jaar
 • Zondagschool klas 4-6 jaar
 • Zondagschool klas 7-9 jaar
 • Tieners 10-18 jaar